آرما نمد

جامع ترین فروشگاه اینترنتی پارچه نمدی و ملزومات کار با نمد

جامع ترین فروشگاه اینترنتی پارچه نمدی و ملزومات کار با نمد

قیچی سر خم آرما نمد

قیمت : 3000 تومان

قیچی سر خم آرما نمد

خرید اینترنتی:

www.armaland.ir

0936-3864940

021-33514943

چسب حرارتی کوچک آرما نمد

قیمت : 300 تومان

چسب حرارتی کوچک آرما نمد

خرید اینترنتی:

www.armaland.ir

0936-3864940

021-33514943

دستگاه چسب حرارتی کوچک آرما نمد

قیمت : 10500 تومان

دستگاه چسب حرارتی کوچک آرما نمد

خرید اینترنتی:

www.armaland.ir

0936-3864940

021-33514943

چشم دایره متحرک کوچک آرما نمد

قیمت (بسته 10 عددی) : 500 تومان

چشم دایره متحرک کوچک آرما نمد

خرید اینترنتی:

www.armaland.ir

0936-3864940

021-33514943

چشم دایره متحرک متوسط آرما نمد

قیمت (بسته 10 عددی) : 700 تومان

چشم دایره متحرک متوسط آرما نمد

خرید اینترنتی:

www.armaland.ir

0936-3864940

021-33514943

چشم دایره متحرک بزرگ آرما نمد

قیمت (بسته 10 عددی) : 900 تومان

چشم دایره متحرک بزرگ آرما نمد

خرید اینترنتی:

www.armaland.ir

0936-3864940

021-33514943

چشم بیضی متحرک کوچک آرما نمد

قیمت (بسته 10 عددی) : 500 تومان

چشم بیضی متحرک کوچک آرما نمد

خرید اینترنتی:

www.armaland.ir

0936-3864940

021-33514943

  پشم نمد طبیعی 4رنگ آرما نمد   پشم نمد طبیعی تک رنگ آرما نمد

دستگاه کچه کاری سه تکه آرما نمد
دستگاه کچه کاری سه تکه آرما نمد

کاتالوگ رنگهای نخ کوبلن خارجی قابل شستشو آرما نمد در 20 رنگ مختلف
نخ کوبلن خارجی قابل شستشو آرما نمد

کاتالوگ رنگهای نخ عمامه خارجی در 24 رنگکاتالوگ رنگهای نخ عمامه خارجی دو رنگ آرما نمد در 10رنگ
     نخ عمامه خارجی آرما نمد     
   

کاتالوگ رنگهای نخ عمامه ایرانی آرما نمد در 10 رنگنخ عمامه ایرانی 10 رنگ آرما نمد
         نخ عمامه ایرانی آرما نمد         نخ عمامه ایرانی 10 رنگ آرما نمد    

قیچی دالبر خارجی آرما نمد 
قیچی دالبر خارجی فینی
آرما نمد   قیچی دالبر خارجی آرما نمد   

قیچی سر خم آرما نمدقیچی مخصوص پارچه تمام استیل آرما نمد

           قیچی سر خم آرما نمد      قیچی پارچه دبل فیش آرما نمد   قیچی پارچه تمام استیل آرما نمد     


چشم بیضی متحرک کوچک آرما نمدچشم بیضی متحرک بزرگ آرما نمد
چشم بیضی کوچک آرما نمد     چشم بیضی بزرگ آرما نمد

چشم دایره متحرک بزرگ آرما نمدچشم دایره متحرک متوسط آرما نمد
چشم دایره متحرک کوچک آرما نمد

  چشم دایره بزرگ آرما نمد       چشم دایره متوسط آرما نمد      چشم دایره کوچک آرما نمد

ست سوزن 6 تکه مخصوص کار با نمد آرما نمدسوزن شارپ آرما نمد
          ست سوزن مخصوص نمد آرما نمد
      
سوزن شارپ آرما نمد                 

چسب رازی بزرگ آرما نمدچسب رازی متوسط آرما نمدچسب رازی کوچک آرما نمد
  چسب مایع رازی بزرگ          چسب مایع رازی متوسط         چسب مایع رازی کوچک

دستگاه چسب حرارتی کوچک آرما نمدچسب حرارتی کوچک آرما نمد
دستگاه چسب حرارتی کوچک       چسب حرارتی کوچک

الیاف مصنوعی آرما نمدآهن ربای حلقه ای آرما نمدپیستوله خیاطی آرما نمد

الیاف مصنوعی آرما نمد       آهن ربای حلقه ای آرما نمد     پیستوله خیاطی آرما نمد 

کتاب آموزش کار با نمد

کتاب آموزش کار با نمد    

ست سوزن 6 تکه مخصوص کار با نمد آرما نمد

قیمت : 2000 تومان

ست سوزن 6 تکه مخصوص کار با نمد آرما نمد

خرید اینترنتی:

www.armaland.ir

0936-3864940

021-33514943

چشم بیضی متحرک بزرگ آرما نمد

قیمت (بسته 10 عددی) : 700 تومان

چشم بیضی متحرک بزرگ آرما نمد


خرید اینترنتی:

www.armaland.ir

0936-3864940

021-33514943